Test & resultat

Spotter kundens ubevidste adfærd og præsenterer resultatet visuelt

GTI Energywave® er en adfærdsprofil, der retter  sig mod HVAD JEG GØR fremfor hvem jeg er.

Den handlingsorienterede tilgang gør GTI Energywave® til et effektivt feedbackværktøj i forbindelse med terapi eller coaching. Adfærdsprofilen fungerer som et afklarende feedbackværktøj i samtalen med den kunde, der bokser med en konkret situation, der er vanskelig at tackle. Kunden har ikke opnået dét vedkommende gerne vil og har brug for at se på alternativer sammen med sine certificerede GTI træner. Målet er at opnå en øget selvregulering og en bedre kontakt til sig selv og sine omgivelser.

GTI Energywave® adfærdsprofil

Det tager ca. 20 minutter at besvare profilen i GTI Energywave® app’en.  Den består af en række svarmuligheder på 120 spørgsmål, som kunden vurderer rigtigheden af, på en skala fra 0 til 5.

Adfærdsprofilen i praksis

Kunden vurderer svarmulighederne i profilen med tanke på en konkret problemstilling, som vedkommende ønsker at arbejde med i sin coaching.

Ved en mild form for forced-choice vælger kunden en værdi mellem  0 til 5 på det foreslåede svar, hvor 5 betyder, at svaret passer perfekt og 0, at det slet ikke passer. Det er ikke muligt inden for et sæt af 4 svar at vælge den samme værdi to gange, og kunden påvirkes derfor til nøje at vurdere svarene i forhold til hinanden.

Spørgsmål og svar i GTI Energywave® profilen® har at gøre med kundens syn på sig selv i den valgte situation, vedkommendes værdier og ønsker samt holdninger til de andre involverede i dilemmaet.

Adfærdsprofilen består af i alt 6 overordnede kategorier med 20 tilknyttede svarmuligheder til hvert af disse. I alt 120 spørgsmål. 

GTI Energywave® præsenterer adfærdsresultatet grafisk ved et skema og en kontaktbølge, der viser de forskellige stadier, man måske kender fra kontaktcirklen, startende med kundens før-kontakt til efter-kontakten i det konkrete forløb, profilen handler om.

Midteraksen i kontaktbølgen repræsenterer kundens ressourcer, hvor nærvær og kontakt lykkes på en afbalanceret måde. Resultatet af profilen viser udsving fra denne midterlinje, hvor kunden (ofte ubevidst påvirket af en kontaktforstyrrelse) har handlet hæmmet eller uhæmmet og dermed mistet den gode kontakt

GTI Energywave® TESTRESULTAT

Hjælp din klient videre

Mange adfærdsmønstre grundlægges tidligt i vores opvækst og GTI Energywave® tager udgangspunkt i nogle grundlæggende kontaktformer som forudsætninger for vores evne til at:

Hvis vi i vores opvækst forstyres i udviklingen af kontakt-kompetencerne, kan den voksne opleve at gøre brug af adfærdsmøntre (ofte ubevidst), som vanskeliggør eller endog helt umuliggør den gode kontakt.

Denne adfærd afdækkes i GTI Energywave®  og kan nu gøres til genstand for refleksion og analyse i samtalen mellem terapeut og klient.

Adfærden viser sig illustreret som udsving i bølgen, enten som hæmmet, tilbageholdt energi eller som uhæmmet, overdreven energi. Begge dele forstyrrer det gode nærvær, klientens opmærksomhed og kontakt.

Testen behandler

Klientens evne til at være i kontakt med sig selv og sin omverden er afgørende for vedkommendes oplevelse af livsmestring. Når klienten oplever kontakten som begrænsende eller mangelfuld, kan det forhindre vedkommende i at nå sine mål og lykkes med sine forehavender.

Testresultatet viser, HVOR i kontaktforløbet, klienten formodes at have dels ressourcer dels udfordringer. Det visuelle støtter således op om det terapeutiske arbejde med klientens indsigter og forandringsprocesser.