Test & resultat

Spotter klientens ubevidste adfærd og præsenterer testresultatet visuelt

GTI Energywave er en test, der retter  sig mod HVAD JEG GØR fremfor hvem jeg er.

Den handlingsorienterede tilgang gør GTI Energywave® til en effektiv test i forbindelse med terapi og coaching. Testen fungerer som en afklarende intervention i forløbet med den klient, der bokser med en konkret, selvoplevet situation, der har været vanskelig at tackle. Klienten har ikke opnået dét vedkommende gerne ville og har brug for at se på handlingsforløbet med sin terapeut.

GTI Energywave TESTEN®

Det tager ca. 20 minutter at besvare testen i GTI Energywave® app’en.  Den består af en række svarmuligheder på 6 spørgsmål, som klienten vurderer rigtigheden af, på en skala fra 0 til 5.

Testen i praksis

Klienten vurderer svarmulighederne i testen med tanke på en konkret problemstilling, som vedkommende ønsker at arbejde med i terapien.

Ved en mild form for force-choice metode vælger klienten en værdi mellem  0 til 5 på det foreslåede svar, hvor 5 betyder, at svaret passer perfekt og 0, at det slet ikke passer. Det er ikke muligt inden for et sæt af 4 svar at vælge den samme værdi to gange, og klienten tvinges derfor til at vurdere svarene i forhold til hinanden.

Spørgsmål og svar i GTI Energywave testen® har at gøre med klientens syn på sig selv i den valgte situation, vedkommendes værdier og ønsker samt holdninger til de andre involverede i dilemmaet.

Testen består af i alt 6 overordnede spørgsmål og 20 tilknyttede svarmuligheder til hvert af disse.

GTI Energywave® præsenterer testresultatet grafisk ved et skema og en kontaktbølge, der viser de forskellige stadier, vi kender fra kontaktcirklen, startende med klientens før-kontakt til efter-kontakten i det konkrete forløb, testen handler om.

Midteraksen i kontaktbølgen repræsenterer klientens ressourcer, hvor nærvær og kontakt lykkes på en afbalanceret måde. Resultatet af testen viser udsving fra denne midterlinje, hvor klienten (ofte ubevidst påvirket af en kontaktforstyrrelse) har handlet hæmmet eller uhæmmet og dermed mistet den gode kontakt.

GTI Energywave® TESTRESULTAT

Hjælp din klient videre

Mange adfærdsmønstre grundlægges tidligt i vores opvækst og GTI Energywave® tager udgangspunkt i nogle grundlæggende kontaktformer som forudsætninger for vores evne til at:

Hvis vi i vores opvækst forstyres i udviklingen af kontakt-kompetencerne, kan den voksne opleve at gøre brug af adfærdsmøntre (ofte ubevidst), som vanskeliggør eller endog helt umuliggør den gode kontakt.

Denne adfærd afdækkes i GTI Energywave®  og kan nu gøres til genstand for refleksion og analyse i samtalen mellem terapeut og klient.

Adfærden viser sig illustreret som udsving i bølgen, enten som hæmmet, tilbageholdt energi eller som uhæmmet, overdreven energi. Begge dele forstyrrer det gode nærvær, klientens opmærksomhed og kontakt.

Testen behandler

Klientens evne til at være i kontakt med sig selv og sin omverden er afgørende for vedkommendes oplevelse af livsmestring. Når klienten oplever kontakten som begrænsende eller mangelfuld, kan det forhindre vedkommende i at nå sine mål og lykkes med sine forehavender.

Testresultatet viser, HVOR i kontaktforløbet, klienten formodes at have dels ressourcer dels udfordringer. Det visuelle støtter således op om det terapeutiske arbejde med klientens indsigter og forandringsprocesser.