Referenceramme

GTI Energywave® adfærdsprofilen bygger på følgende tre grundsten:

Eksistentialismen

Gestaltpsykologien

Eksistentialismen

Denne effektive adfærdsprofil bygger på den grundlæggende tanke, at du som menneske har frihed til at skabe mening gennem de valg du træffer, og at meningen med livet således er tæt forbundet med handling. Det er et eksistentialistisk udgangspunkt, at du ikke kan sætte din lid til en objektiv sandhed, men i stedet må håndtere angsten for det meningsløse ved at vælge handlinger, der skaber og definerer dig.

Du er, hvad du gør!
Jean-Paul Sartre (1905-80)

Vi formes i vores interaktion med verden omkring os. Når vi handler, modtager vi reaktioner, der beskriver hvem vi er, og hvad vi står for. Jo bedre vi forstår den feedback fra omverdenen, jo nemmere er det at justere eller regulere vores egen adfærd, så den matcher vores intention. Kan lyde nemt, men er det langt fra!

Vi kan have brug for hjælp til at få øje på vores uhensigtsmæssige adfærd, og her er GTI Energywave® en effektiv profil. Resultatet af profilen viser din adfærd utilsløret. Uden filter eller forudindtagede holdninger og vurderinger fra en “ekspert”, fordi resultatet udelukkende hviler på dine egne input.

Når eksistentialismen danner grundlag for dialogen med vores kunder, minder det os om, at det enkelte menneske er unikt og selv rummer svar på alle de spørgsmål, som et personligt dilemma kan indeholde. GTI Trænerens primære opgave er at facilitere processen til øget opmærksomhed (awareness), så du som kunde kommer til se klart og nøgternt på din egen adfærd og dennes effekt.

Gestaltpsykologien

Udover det eksistentialistiske menneskesyn, bygger GTI Energywave®  på gestaltpsykologiens teorier om den menneskelige bevidsthed og sanseiagttagelse (perception). Idéer om, hvordan vores organisme er indrettet, hvordan vi erkender noget og skaber mening. Vi samler vores sanseindtryk i helheder, også kaldet gestalter, der naturligt er præget af vores tidligere erfaringer og oplevelser. Det er en stor fordel , at disse sanseindtryk oftest foregår automatisk, da vi i langt de fleste situationer i vores hverdag kan handle og kommunikere hurtigt og enkelt. Kun i de tilfælde, hvor gamle, lagrede oplevelser leder til forkerte antagelser og overbevisninger, der spænder ben for din adfærd, bliver denne automatisering problematisk. Dette kan lede frem til, at du i forskellige situationer kan handle mere uhæmmet eller hæmmet end du egentlig ønsker. Adfærdsprofilen som GTI Energywave® ® anvender kan belyse den adfærd, som du selv finder problematisk og derved give dig nye handlemuligheder, som kan hjælpe dig til at skabe større mening og komme videre i indfrielsen af dine mål.

Gestaltpsykologi er naturligvis mere og andet end dette og bliver gennemgået grundigt i forbindelse med certificering til GTI Energywave® Træner®.

Fænomenologien

GTI Energywave® tager udgangspunkt i fænomenologien som en grundlæggende måde at arbejde på. Både i forbindelse med GTI Energywave® adfærdsprofilen , hvor kundens her og nu vurdering af det valgte dilemma kommer til udtryk i besvarelsen, men også i forbindelse med den efterfølgende session med GTI Træneren. Her vil opmærksomhed på, hvad der viser sig af fænomener (følelser, tanker, sansninger) hos kunden, GTI Træneren og i mødet mellem dem, være det bærende. Dét, der former det fælles rum. Fænomenologien hjælper os således til at være til stede i nuet, registrere kropslige og mentale tilstande og forholde os til dem. Fænomener kan trækkes frem, gives omsorg og opmærksomhed, undersøges, beskrives. GTI Energywave® tilbyder GTI Træner og kunden et skarpt afsæt for en fænomenologisk undersøgelse på baggrund af kundens egne data.