Hvad er GTI Energywave®

GTI Energywave® er en adfærdsanalyse og et unikt opfølgnings- og træningssystem, der giver dig klarhed over hvilke ubevidste tankemønstre, der skaber en adfærd, der hindrer dig i at nå dine mål i kontakt med andre mennesker samt, hvordan du kan opnå endnu bedre resultater.

Vores metode er enkel, men unik: Via 120 spørgsmål som du besvarer med udgangspunkt i en konkret situation i dit liv, kan vi kortlægge de tankemønstre som skaber indre frustration og stressfølelser. Denne indre uro resulterer i handlinger og kommunikation, som du ind imellem selv kan have svært ved at forstå eller som du ønsker at ændre. 

Med adfærdsanalysen får du altså mulighed for at kigge både på din adfærd samt årsagen til din adfærd. Man kan sige, at du nu får mulighed for at hive ukrudtet op med roden. 

Med adfærdsanalysen medfølger en professionel tilbagemelding og sparring med en certificeret GTI Energywave® træner, som hjælper dig med at forstå analysen.

I samarbejde med din træner vil I kunne finde frem til den adfærd, der vil skabe øget indre ro og balance væsentligt hurtigere end ved normale forløb.

Sammen med din GTI Energywave træner og med udgangspunkt i din personlige adfærdsanalyse, vil du nu kunne gennemføre dit personlige træningsprogram.

Adfærdsanalysen henvender sig til såvel private som ansatte i private og offentlige organisationer. 

GTI Energywave® adfærdsanalysen bygger på følgende tre grundsten:

Eksistentialismen

Gestaltpsykologien

Eksistentialismen

Adfærdsanalysen hos GTI Energywave bygger på den grundlæggende tanke, at du som menneske har frihed til at skabe mening gennem de valg du træffer, og at meningen med livet således er tæt forbundet med handling. Det er et eksistentialistisk udgangspunkt, at du ikke kan sætte din lid til en objektiv sandhed, men i stedet må håndtere angsten for det meningsløse ved at vælge handlinger, der skaber og definerer dig.

Du er, hvad du gør!
Jean-Paul Sartre (1905-80)

Vi formes i vores interaktion med verden omkring os. Når vi handler, modtager vi reaktioner, der beskriver hvem vi er, og hvad vi står for. Jo bedre vi forstår denne feedback fra omverdenen, jo nemmere er det at justere eller regulere vores egen adfærd, så den matcher vores intention. Kan lyde nemt, men det er det langt fra!

Vi kan have brug for hjælp til at få øje på vores ubalancerede adfærd, og her er GTI Energywave® adfærdsanalyse et effektivt værktøj. Resultatet af analysen viser din adfærd utilsløret. Uden filter eller forudindtagede holdninger og vurderinger fra en “ekspert”, fordi resultatet udelukkende hviler på dine egne input.

Når eksistentialismen danner grundlag for dialogen med vores kunder, minder det os om, at det enkelte menneske er unikt og selv rummer svar på alle de spørgsmål, som et personligt dilemma kan indeholde. GTI Energywave® trænerens primære opgave er at facilitere processen til øget opmærksomhed (awareness), så du som kunde kommer til se klart og nøgternt på din egen adfærd og dennes effekt.

Gestaltpsykologien

Udover det eksistentialistiske menneskesyn, bygger GTI Energywave®  på gestaltpsykologiens teorier om den menneskelige bevidsthed og sanseiagttagelse (perception). Idéer om, hvordan vores organisme er indrettet, hvordan vi erkender noget og skaber mening. Vi samler vores sanseindtryk i helheder, også kaldet gestalter, der naturligt er præget af vores tidligere erfaringer og oplevelser. Det er en stor fordel , at disse sanseindtryk oftest foregår automatisk, da vi i langt de fleste situationer i vores hverdag kan handle og kommunikere hurtigt og enkelt. Kun i de tilfælde, hvor gamle, lagrede oplevelser leder til forkerte antagelser og overbevisninger, der spænder ben for din adfærd, bliver denne autopilot problematisk. Dette kan lede frem til, at du i forskellige situationer kan handle mere uhæmmet eller hæmmet end du egentlig ønsker. Adfærdsanalysen som GTI Energywave® anvender, kan belyse den adfærd som du selv finder problematisk. Derved opnår du nye handlemuligheder, som kan hjælpe dig til at skabe større mening og komme videre i indfrielsen af dine mål.

 

Fænomenologien

GTI Energywave® tager udgangspunkt i fænomenologien som en grundlæggende måde at arbejde på. Det betyder, at såfremt du ønsker at gøre brug af tilbagemeldingen fra en af vores certificerede trænere, så vil træneren have såvel et fokus på din adfærdsanalyse samt opmærksomhed på, hvad der viser sig af følelser, tanker og adfærd (fænomener) i mødet mellem jer. Fænomenologien hjælper os således til at være til stede i nuet, registrere kropslige og mentale tilstande og forholde os til dem. Fænomener kan trækkes frem, gives opmærksomhed, undersøges og beskrives. GTI Energywave® tilbyder dig som kunde et unikt og effektivt møde som tager udgangspunkt i dine egne data (adfærdsanalyse) samt følelser, tanker og adfærd i nuet.