Om GTI Energywave®

Vores ønske er at hjælpe terapeuter til at hjælpe så mange mennesker som muligt til at mestre livet i al dens moderne kompleksitet

GTI Energywaves® adfærdsanalyse og terapitilgang tager derfor sit udgangspunkt i:

 GTI Energywave®

GTI Energywave analysen® fremvises som i nedenstående figur, der illustrerer, hvordan nogle af de behov, der opstår i os i forbindelse med et valgt dilemma, bliver håndteret fra start (stadium 1) til slut (stadium 6).

Menneskets organisme forsøger hele tiden at nærme sig midterlinjen i Energibølgen. Her er vi selvregulerede og i god kontakt med det, der sker i de forskellige stadier. Det ligger imidlertid til menneskets natur at foretage udsving, hvor vi enten mister energi og dermed trækker os (hæmmet), eller hvor vi handler og reagerer uden fornemmelse for situationen (uhæmmet). Det afgørende er at blive bevidst om disse handlinger. Det er nemlig i sidste ende en forudsætning for at kunne ændre noget!

Resultat af analysen viser, hvor i forløbet vi har udsving og giver derfor terapeut og klient en mulighed for at tale om hvilken effekt, det har på ens dilemma, når man handler, som man gør.

Analyse-spørgsmålene besvares på GTI Energywave APP’en®, forklaret i en lille guide. Resultatet sendes til terapeuten, som gennemgår det på en GTI Energywave® -session med klienten, hvor testresultaterne nøje gennemgås og GTI Energywave® -hæftet udleveres som et personligt arbejdshæfte.

Baggrund

GTI Energywave adfærdsanalyse® og terapeutiske feedback system er udviklet i et samarbejde mellem det Tyske Gestaltterapeutiske Institut, Gestalt Institute Köln & Kassel, og Dr., Sociolog og forfatter Stefan Blankertz.

GTI Energywave® systemet har sit faglige udgangspunkt i eksistentialismen, fænomenologien og gestaltterapien og er således udviklet på et anerkendt og veldokumenteret grundlag.

 GTI Energywave ApS® har erhvervet samtlige globale rettigheder til systemet og fastholder en løbende inddragelse af Stefan Blankertz som rådgiver i GTI Energywave® Advisory Board.

Afsættet til udviklingen af GTI Energywave® var at adressere de udfordringer som gængse terapiforløb og testsystemer indebærer. Nemlig at:

  • Det tager tid at komme til kernen af klientens kerneproblem som derfor byder på uhensigtsmæssigt mange terapisessioner for at nå målet om egen erkendelse og varige adfærdsændringer
  • Der ses et stort tilbagefald i klientens adfærd til uhensigtsmæssige adfærdsmønstre over tid
  • Individers forskelligartede læringsstile og akademiske formåen skaber store forskelle i effekten af terapi
  • Test med fokus på persontyper som risikerer at fastholde en klient i en uhensigtsmæssig ”fastlåst” egen forestilling

Med afsæt i de gængse terapiudfordringer byder GTI Energywave® derfor på en helt ny og nær klienttilgang.

Kvalitet

Reliabilitet (nøjagtighed)
Graden af pålidelighed afgør, om en test måler noget som helst vedvarende. Det finder man f.eks. ud af ved at give den samme test til samme person et antal gange. Det har vist sig i disse reliabilitets afprøvninger af GTI Energywave® , at visse skalaer forbliver uændrede, mens andre skalaer er variable. Eftersom GTI Energywave® er et interventionsredskab i forbindelse med en “kontakt-krise”, er reliabilitet egentlig ikke et eftertragtet kvalitetskriterium, men resultaterne giver mulighed for at skelne mellem dybtliggende gamle introjekter og lettere foranderlige og situationsbestemte introjekter. 

Introjekt er en hæmning af kontakt, fordi den person, der introducerer et emne “berører” introjektet så lidt som muligt. Personen kommer ikke rigtig i kontakt, men indtager det hurtigt, så der ikke opstår nogen kontakt. Kilde: Gestalttherapie-lexikon.de/introjektion.htm

Validitet (gyldighed)
Graden af gyldighed afgør, om en test måler det, den påstår at måle. Det finder man f.eks. ud af ved at lade forskellige uafhængige testadministratorer tage stilling til, om indholdet i testen måler det, der er intentionen. Konstrukt validitet spiller en stor rolle i GTI Energywave®.  Det betyder, at der er høj indbyrdes korrelation  i testforløb med nogenlunde de samme udsving, altså at forskellige testpersoner oplever de samme kontaktudfordringer, når deres testresultater minder om hinanden. Her er det altså den dialogiske proces med de testede personer, der afgør validiteten.

Feedback

I efteråret 2019 bevægede jeg mig ud på lidt halvdybt vand og forlod min komfortzone for at deltage i et certificeringsforløb omkring GTI Energywave®, et gestaltterapeutisk adfærdsidentificerende redskab.

Som traditionel erhvervstestmand med mange års erfaring indenfor de mest anerkendte personvurderingsværktøjer var det en lidt grænseoverskridende oplevelse, men også en spændende både personlig og faglig rejse.

I efteråret 2019 bevægede jeg mig ud på lidt halvdybt vand og forlod min komfortzone for at deltage i et certificeringsforløb omkring GTI Energywave®, et gestaltterapeutisk adfærdsidentificerende redskab.

Som traditionel erhvervstestmand med mange års erfaring indenfor de mest anerkendte personvurderingsværktøjer var det en lidt grænseoverskridende oplevelse, men også en spændende både personlig og faglig rejse.

Kvaliteten coachens arbejde er afhængig af egen selvindsigt og her blev jeg nok lidt klogere på visse facetter omkring mig selv som forhåbentlig fremadrettet vil komme mine kandidater til gode.

Selve GTI Energywave er efter min bedste overbevisning et rigtig godt redskab for folk der arbejder meget bredt indenfor coaching og mentoring – fra jobcoaching til det psykoterapeutiske område.

Jeg ser det som en test, der kan være med til at bygge bro mellem den traditionelle karrierekonsulent og den mere terapeutiske stresskonsulent og måske være med til at den traditionelle karrierekonsulent får en bredere tilgang og (selv-)forståelse af hvad der ligger bag forskellige adfærdsmønstre hos kandidater.

Det er samtidig et perfekt redskab til at hjælpe terapeuter til at give nogle forståelige og konstruktive tilbagemeldinger til deres klienter sat ind i en ramme og kontekst, der gør det anvendelsesorienteret og relativt nemt at gå til for klienten, når der skal ske en form for bevægelse.

Mange psykologer og psykoterapeuter vil virkelig kunne have stor glæde af at anvende GTI Energywave, således at deres klienter får noget håndgribeligt at arbejde videre med alene eller i fortsat dialog med terapeuten.

Som egentligt udvælgelses- og rekrutteringsredskab tror jeg at GTI Energywave® vil få det svært i konkurrence med de mere traditionelle værktøjer. Det er ikke her jeg ser potentialet. Potentialet er blandt de rigtig mange terapeuter, der har manglet en test til at give en struktureret tilbagemelding og et bæredygtigt værktøj til fortsat udvikling hos klienten – både i dialog med terapeuten og som støtteredskab i forbindelse med selvudvikling.

Dir. Peter Arentzen, ParatConsult

Bestyrelsen

jens

Jens Ørnbo

Aktionær

birgittte lund

Birgitte Lund

Aktionær

_Z2K6947

Rikke Clausen

Aktionær