Om GTI Energywave®

Vores ønske er at hjælpe vores brugere mestre livet i al dens moderne kompleksitet

GTI Energywaves® adfærdsanalyse og terapeutiske tilgang tager udgangspunkt i:

 GTI Energywave®

GTI Energywave analysen® fremvises som i nedenstående figur, der illustrerer, hvordan nogle af de behov, der opstår i os i forbindelse med et valgt dilemma, bliver håndteret fra start (stadium 1) til slut (stadium 6).

Menneskets organisme forsøger hele tiden at nærme sig midterlinjen i Energibølgen. Her er vi selvregulerede og i god kontakt med det, der sker i de forskellige stadier. Det ligger imidlertid til menneskets natur at foretage udsving, hvor vi enten mister energi og dermed trækker os (hæmmet), eller hvor vi handler og reagerer uden fornemmelse for situationen (uhæmmet). Det afgørende er at blive bevidst om disse handlinger. Det er nemlig i sidste ende en forudsætning for at kunne ændre noget!

Resultat af analysen viser, hvor i forløbet vi har udsving og giver derfor GTI-træner og kunde en mulighed for at tale om hvilken effekt, det har på ens dilemma, når man handler, som man gør.

De 120 analyse-spørgsmål besvares på GTI Energywave APP’en®. Resultatet sendes i en samlet profil – enten direkte til kunden som kan arbejde videre med resultaterne alene. Eller man kan som kunde vælge at tage en uddybende samtale med en GTI-træner.

Baggrund

GTI Energywave adfærdsanalyse® og terapeutiske feedback system er udviklet i et samarbejde mellem det Tyske Gestaltterapeutiske Institut, Gestalt Institute Köln & Kassel, og Dr., Sociolog og forfatter Stefan Blankertz.

GTI Energywave® systemet har sit faglige udgangspunkt i eksistentialismen, fænomenologien og gestaltterapien og er således udviklet på et anerkendt og veldokumenteret grundlag.

 GTI Energywave ApS® har erhvervet samtlige globale rettigheder til systemet og fastholder en løbende inddragelse af Stefan Blankertz som rådgiver i GTI Energywave® Advisory Board.

Afsættet til udviklingen af GTI Energywave® var at adressere de udfordringer som gængse terapiforløb og testsystemer indebærer. Nemlig at:

  • Det tager tid at komme til kernen af kundens kerneproblem som derfor byder på uhensigtsmæssigt mange terapisessioner for at nå målet om egen erkendelse og varige adfærdsændringer
  • Der ses et stort tilbagefald i kunders adfærd til uhensigtsmæssige adfærdsmønstre over tid
  • Individers forskelligartede læringsstile og akademiske formåen skaber store forskelle i effekten af terapi
  • Test med fokus på persontyper som risikerer at fastholde en kunde i en uhensigtsmæssig ”fastlåst” egen forestilling

Med afsæt i de gængse terapiudfordringer byder GTI Energywave® derfor på en helt ny og nær kundetilgang.