Dilemmaer i familien

Familien er fundamentet for utallige gode oplevelser. Derfor er det et godt sted at gøre en ekstra indsats, hvis man ønsker at forbedre sin livskvalitet på hjemmefronten.

En personlig adfærdsanalyse der skaber resultater

En GTI Energywave® adfærdsanalyse er en genvej til hurtigt at skabe klarhed over, hvilken adfærd der skaber en ubalance i en konkret situation. Med hjælp fra analysen og en certificeret træner lærer du, hvordan du skaber balance i din relation.

Eksempler på dilemmaer GTI Energywave® adfærdsanalysen har hjulpet med i familien:

Teenagere - børn

 • Jeg er bange for at vise sårbarhed overfor vores børn.
 • Vores teenagerdatter fylder for meget, hun er altid sur og det gør mig vred.
 • Vores søn har angst og fylder meget i familien. Det skaber dårlig stemning når vi er samlet.
 • Vores yngste datters venindes forældre er meget velhavende. Det gør mig nervøs når jeg møder dem.
 • Min ældste søn ringer aldrig og deltager ikke i familie komsammen. Jeg synes, at han kun er sammen med sin svigerfamilie.
 • Vores yngste datter har ADHD. Jeg er ved at blive tosset over hendes manglende koncentration om sine lektier.
 • Vores yngste søn på 3 år er meget følsom og tilknyttet til sin mor. Det er jeg lidt frustreret over.

Dine og mine børn

 • Min kærestes yngste søn kan ikke finde ud af at opføre sig ordentligt ved middagsbordet.
 • Min kæreste og jeg kan ikke blive enige om, hvordan vi holder ferie med vores fælles børn.
 • Mine børn er bedre opdraget end min kærestes. Det er meget frustrerende.
 • Jeg oplever, at der ikke er plads til mine behov når vi er sammen med mine og kærestens børn.
 • Jeg får at vide af mine børn, at jeg er en dårlig far. Det gør mig vred og ked af det.
 • Min kones børn er altid så påståelige, når vi er sammen. Det gør, at vi altid diskuterer og ender med at skændes.
 • Min kærestes børn har ikke accepteret mig. Det gør mig frustreret.
 • Jeg har svært ved at sætte grænser overfor vores børn.

Søskende

 • Min bror og svigerinde inviterer aldrig min familie.
 • Når jeg er sammen med mine søskende, ved jeg ikke hvad vi skal tale om.
 • Jeg bliver nervøs, når jeg mødes med min storebror og storesøster. Vi har ikke rigtigt noget at tale om.
 • Jeg oplever, at det altid er mig som tager initiativ til at skulle mødes med mine søskende.
 • Jeg er familiens sorte får. Det gør, at jeg ikke mødes med min familie.
 • Min søster har været på kontanthjælp. Hun gider ikke noget. Det gør mig vred, at hun har givet op.
 • Min bror skal være så fandens klog, når vi er sammen. Jeg har lyst til at forlade lokalet.
 • Min søster skal altid prale med, hvad deres børn kan og skal.

Sådan foregår et GTI Energywave® forløb

Udfyld spørgeskema

Tag udgangspunkt i en konkret situation du har med en eller flere personer og som får dig ud af balance. Gennem vores app guides du nu gennem 120 enkle spørgsmål (tager ca. 20 min. at besvare), som belyser din adfærd i den givne situation.

Adfærdsanalysen tilsendes

Baseret på dine svar får du nu tilsendt en personlig adfærdsanalyse på 28 sider. Her vil du opnå større forståelse for, hvordan du kan opnå en endnu bedre adfærd og balance i situationen.

Book tilbagemelding

For at gennemgå adfærdsanalysen booker du nu en tilbagemelding fra en certificeret GTI Energywave Træner. Sammen lægger I en handlingsplan til at opnå mere balanceret adfærd og indre ro.

HUSK: Vi yder 100% tilfredshedsgaranti på GTI Energywave® adfærdsanalysen og din første session med en af vores certificerede trænere.

Case: Peter´s ubalance med familien

Peter er familiefar og har en tendens til at være konfliktsøgende over for sin kone og sine børn i en bestemt situation. Han har flere gange forsøgt at ændre denne adfærd, men det er aldrig rigtigt lykkedes for ham. Peter er nervøs for, at situationen skal udvikle sig til en skilsmisse. 

Med udgangspunkt i hans GTI Energywave® adfærdsanalyse bliver det tydeligt for ham, at han i kommunikationen med sin familie har en uhæmmet insisterende og konfliktsøgende adfærd. Dette kom ikke som en overraskelse for ham. 

Peter har dog også en mere ubevidst adfærd. Hans GTI Energywave® adfærdsanalyse viser, at han forsøger at tilpasse sig familien og dens behov. Dette er egentligt naturligt for Peter i forhold til hans egne forventninger, fordi han ønsker at familiens kommunikation skal handle om familiens behov og ikke hans eget behov. Peter er dog ikke opmærksom på, at der bag hans ønske om at fokusere på familiens behov ligger uindfriede personlige behov for ham selv. 

Ifølge Peter´s GTI Energywave® adfærdsanalyse viser det sig dog, at Peter oplever, at familien forventer det modsatte. Nemlig at han skal være mere tydelig omkring, hvad han selv har lyst til. Dette er ifølge hans profil den største årsag til hans indre uro og er således hans “blinde plet” i den konkrete situation. 

Igennem Peter´s samtale med sin GTI Energywave® træner bliver det tydeligt, at årsagen til hans uhæmmede, insisterende og konfliktsøgende adfærd netop skyldes hans blinde plet, hvor Peter´s oplevelse af familiens forventninger er modpol til hans egne umiddelbare behov. Den indre frustration over omgivelsernes forventninger og ikke mindst en oplevelse af ikke at kunne indfri disse forventninger gør, at hans irritation får frit løb, når andre familiemedlemmer er i stand til at give udtryk for egne behov og ønsker. 

Ved Peter´s tidligere forsøg (og det var mange) på at holde igen på sin insisterende og konfliktsøgende adfærd (symptom) oplevede Peter kun en øget fornemmelse af at være forkert, hvilket øgede hans indre vrede. 

Med udgangspunkt i GTI-adfærdsanalysen og en samtale med GTI Energywave® træneren bliver det hurtigt klart, at løsningen på Peter´s udfordring ikke skal handle om, hvordan han skal “hæmme” og reducere sine udbrud i kontaktforløbet. Faktisk kan man med “GTI-øjne” sige, at han tværtimod skal optræde mere uhæmmet ved i højere grad at mærke  egne behov og prioritere disse på et tidligere tidspunkt i sine samtaler med familien.

Ved at arbejde med sin GTI-adfærdsanalyse kan Peter nu begynde at arbejde med den reelle årsag (hæmning af egne behov) frem for et symptom på årsagen (insisterende og konfliktsøgende adfærd). 

Peter og hans GTI-træner kan på basis af de nye indsigter begynde et træningsforløb, der sætter Peter i stand til at være i bedre kontakt med sine reelle behov og give udtryk for disse i sin kommunikation, så der opstår en mulighed for en god og afbalanceret samtale med familien. 

Case: Krise i parforholdet

Annette er 46 år og gift med Morten. De har været gift i 19 år og har to børn sammen. Annette har i en periode været hos en psykoterapeut, fordi hun ofte føler sig nedtrykt og ensom. Børnene har ikke brug for hende i samme omfang som tidligere, og hun oplever en tomgang i forholdet til Morten. Da hun fortæller sin terapeut om en nyligt oplevet situation med sin mand, foreslår terapeuten hende at gennemføre en GTI Energywave® adfærdsanalyse™ med det formål at skabe mere klarhed over hendes oplevelser.

En GTI Energywave® adfærdsanalyse tager altid afsæt i en konkret hændelse. Annette har således valgt at fokusere på episoden med sin mand, da hun besvarede spørgeskemaet. Eftersom Annettes terapeut og certificerede GTI-træner kender til dilemmaet, starter sessionen med, at Annette giver et kort resumé af situationen, fra start til slut. Det lægger op til en fælles forståelse i adfærdsanalysens senere gennemgang. 

I Annettes tilfælde viser hendes GTI Energywave® adfærdsanalyse, at hun i kontakten med sin mand udtrykker ubalancer især to steder i kontaktforløbet. Dels får hun hurtigt en uhæmmet adfærd, hvor hun “afgrænser sig”. Det vil sige, at hun ubevidst søger mod at skille sig ud og skabe distance. Hendes adfærdsanalyse indikerer desuden, at hun udtrykker en hæmmet adfærd, hvor hun giver efter når hun først interagerer med sin mand. 

Annette er bevidst om, at hun i for høj grad giver efter efter for sin mand, hvilket selv frustrerer hende. Men hun er ikke opmærksom på den adfærd, hvor hun uhæmmet søger at distancere sig fra ham. Målet for Annette er at blive endnu mere tydelig omkring hendes egne behov og samtidigt gøre det på en måde, som fører til en bedre dialog med manden. 

I første omgang kan samtalen mellem Annette og hendes GTI træner dog tage et andet afsæt, nemlig Annettes blinde plet, som er årsagen bag hendes uhæmmede og hæmmede adfærd. I Annette´s tilfælde viser GTI Energywave® adfærdsanalysen og den blinde plet sig som en sårbarhed overfor at “åbne op” i en grad, der forhindrer hende i at møde Morten og opnå den intimitet, hun længes efter. 

Annette kan nu trække tråde tilbage til sin opvækst som sin fars drengepige, hvor hun har opført sig på en bestemt måde for at føle sin berettigelse. For Annette har kærlighed således altid været betinget af følelsen af et “vi” frem for et “jeg” og et “du”. Og muligheden for at “åbne op” for muligheden om at være netop åben og ubetinget autentisk har i Annette´s forhold ikke været en mulighed for hende.

I arbejdet mellem Annette og GTI Træneren inddrages de styrker som GTI Energywave® adfærdsanalysen viser at Annette har. Det betyder bl.a. et fokus på hendes evne  til intuitivt at lade behov indfinde sig i sin krop og tillade dette behov at manifestere sig. Annette har udvist god bevidsthed i disse tidlige processer i kontaktforløbet med Morten, og det vil være hendes fordel at udnytte denne bevidsthed, når hun skal kommunikere sine behov til Morten på en ærlig og omsorgsfuld måde.
 
Der er naturligvis ikke to GTI Energywave® sessions, der er ens, ligesom det heller ikke er muligt at folde et helt GTI Energywave® forløb ud her, som jo i det fleste tilfælde strækker sig over længere tid. GTI Energywave® har mange facetter og vi håber, at dette kort beskrevne eksempel giver en fornemmelse for testens dybde og præcision.