GTI Energywave® til personlig udvikling​

At have kontakt til sine egne følelser og behov og kunne handle på disse er alfa og omega i et liv med mening og balance. Med en GTI Energywave® adfærdsanalyse vil du få større klarhed over, hvordan du kan komme i endnu bedre kontakt med dine behov og opnå en øget indre ro og balance.

Nedenfor ser du nogle af de situationer og udfordringer, vi har hjulpet vores kunder med når det gælder temaet “dig selv”.

  • Jeg oplever at være idealstyret af, at en mand skal være på en bestemt måde og ikke vise sårbarhed. Men det har betydet, at jeg har fundet de forkerte kærester.
  • Jeg oplever at have større lyst end min ægtefælle.
  • Hvordan skal jeg få det sagt?
  • Jeg oplever at janteloven sidder dybt i mig. Det betyder at jeg holder igen med mit talent.
  • Jeg kunne tænke mig at mærke min indre kriger noget mere, men hvordan?
  • Jeg oplever at gå for meget på kompromis ift. mine værdier. Det irriterer mig.
  • Jeg har svært ved at mærke mig selv.
  • Jeg frygter konflikter og glatter hurtigt ud.
  • For mange er for utilfredse, det er kun brok. Hold nu kæft og lev livet. Men det gør, at jeg bliver opfattet meget hård.

Case: Svært ved at sige fra arbejdet

Esben er en midaldrende mellemleder med personale- og udviklingsansvar i en stor virksomhed. Han oplever symptomer på stress, men har svært ved at få det sagt i ledergruppen. Da det bliver værre og familien begynder at presse på, kontakter Esben en GTI Energywave® certificeret træner for en samtale, og han udfylder GTI Energywave® adfærdsanalysen  med udgangspunkt i følgende situation:

“Et punkt på et ledermøde er implementeringen af et nyt lagerstyringsprogram og kursus til de involverede medarbejdere. Esben har forberedt et oplæg, men taber tråden flere gange undervejs og er fysisk meget utilpas. En kollega spørger, om der er noget galt, hvortil Esben svarer, at han bare er lidt sløj, men selvfølgelig vil sørge for, at den aftalte plan føres ud i livet. Inden de går videre til næste punkt, har Esben påtaget sig en række ekstra opgaver. Han går slukøret fra mødet.”

Resultatet af GTI Energywave® adfærdsprofilen præsenteres for Esben i den efterfølgende session. 

En GTI Energywave® profilbesvarelse tager altid afsæt i en konkret hændelse eller situation. Esben har således valgt at fokusere på et møde i den ledergruppe, som han er en del af på sin arbejdsplads. Eftersom Esbens GTI-træner ikke kender til dilemmaet, starter deres session med, at Esben fortæller om sin oplevelse, fra start til slut. På denne måde står adfærdsprofilen ikke alene i dialogen mellem Esben og GTI-træneren.

Resultatet af adfærdsprofilen viser, at Esben især har ressourcer når det handler om at vurdere, hvilke løsningsmuligheder der er gavnlige for ledergruppen at implementere samt at tage ansvar for udførelsen af opgaverne.

Adfærdsprofilen viser dog også, at Esben i denne situation glemmer at holde fast i egne behov og i for høj grad accepterer de krav, han oplever at de andre har til ham.

Ved sammen at undersøge adfærdsprofilens resultater med udgangspunkt i Esbens konkrete dilemma bliver samtalen vedkommende og der åbnes op for nye indsigter. I samtalerne med coachen om situationen bliver det klart for Esben, at han tillægger sine kolleger holdninger og vurderinger (projektioner), der handler om, at han ikke er god nok. Hans manglende tro på sig selv i denne situation kommer til udtryk ved, at han præsterer ekstra, holder sig à jour på alle områder og er med i alle afgørelser. Når Esben er nødt til at gøre noget for at være noget, tilsidesætter han kroppens klare signaler om overbelastning. Adfærdsprofilens resultater indikerer således, hvor i løbet af ledermødet gamle overbevisninger eller fantasier om andres forventninger har spillet Esben et puds.

Som arbejdet med dilemmaet skrider frem, kommer flere komponenter fra GTI Energywave® resultatet i spil. Profilen skaber klarhed over, hvilke ubevidste tanker der forstyrrer os, og i den sammenhæng indikerer profilen, at årsagen til Esbens hæmmede og uhæmmede adfærd er hans “blinde plet”, hvor han trækker sig fra konflikter. Det giver os et praj om, at et gammelt mønster aktiveres hos Esben, når det miljø, han befinder sig i, nemlig ledergruppen, udviser en tilbøjelighed til at reagere tilknappet eller afvisende i følsomme situationer. Esben reagerer til mødet ved at bide tænderne sammen og påtage sig endnu flere opgaver –  i stedet for at informere om og stå ved sin sårbare situation.

I den pågældende situation var det vigtigt for Esben at opretholde et selvbillede som dén, der klarer alt,  på bekostning af sin trivsel og dermed teamets performance. I dialogen med coachen bliver det tydeligt for Esben, at der er tale om et gammelt mønster, som også kan komme til udtryk i andre situationer. Esben  følger dette mønster ubevidst på ledermødet, og også her kan læsningen af GTI Energywave® resultatet hjælpe GTI-træneren og Esben til  at rette opmærksomheden i en retning, – nemlig mod de former for kontaktforstyrrelse, som forhindrer Esben i hensigtsmæssig, selvregulerende og balanceret adfærd. Med udgangspunkt i hans oplevelse efter mødet opnår Esben indsigt i, hvordan han gentager et gammelt mønster ved ukritisk at godtage og bidrage til en kultur i ledergruppen, der ikke fungerer for ham.

Gennem samtaler og en handlingsplan med træningsøvelser, bliver Esben mere opmærksom på sit ansvar, og han begynder at melde ud til ledergruppen, hvordan han har det, og hvad han kan stå inde for. Særligt det visuelle aspekt ved GTI Energywave® – den grafiske fremstilling af Esbens udfordringer – støtter op om hans proces, hvor fastgroede vaner skal ændres. Det sker over tid, hvor Esben flere gange vender tilbage til materialet og de opdagelser, han og hans GTI-træner uddrog af det. 

Der er naturligvis ikke to GTI Energywave® sessions, der er ens.  Adfærdsprofilen hos GTI Energywave® har mange facetter og vi håber, at dette kort beskrevne eksempel giver en fornemmelse af profilens dybde og præcision.