Parforholdet

En god og sund balance i parforholdet er af central betydning for vores livskvalitet.

Med vores GTI Energywave® adfærdsanalyse har vi hjulpet vores kunder i bl.a. nedenstående situationer og dilemmaer i relation til temaet “parforhold”.


Parforholdet:

 • Jeg føler mig tom i mit ægteskab/parforhold.
 • Jeg mangler intimitet/passion i mit forhold.
 • Det er mig, der laver det hele derhjemme.
 • Vi er uenige om opdragelsen af vores børn.
 • Vi har kun TV til fælles.
 • Vi vil helt forskellige ting her i livet.
 • Vi skændes for meget.
 • Jeg kan ikke tage en diskussion med min mand/kone/partner.
 • Min ægtefælle har ikke så meget lyst som mig og tage sjældent initiativ til intimitet. Det gør mig frustreret og ensom.
 • Jeg oplever ikke at min mand hører efter hvad jeg siger. Det gør mig ensom.
 • Jeg synes at min mand er smålig som hans far. Det gør at jeg trækker mig fra ham.
 • Jeg oplever ikke, at min ægtefælle er lige så kærlig som mig.
 • Jeg synes, at jeg går glip af noget.


Eksmand / ekskone:

 • Vi har svært ved at tale sammen vedr. vores børns opdragelse.
 • Jeg er vred på min eksmands nye kæreste som fylder for meget.
 • Min ekskone er vred på mig og vi kan ikke tale om vores børns trivsel. Det gør mig vred og ked af det.
 • Jeg er nervøs, når jeg skal mødes med min eksmand og bliver let ude af mig selv.
 • Jeg er stadig forelsket i min ekskone og savner hende. Det forvirrer mig.
 • Vi holder højtider sammen med vores fællesbørn, men jeg er trist og vred.
 • Min ekskone mødes stadig med mine forældre. Jeg oplever at de tager hendes parti og det skuffer mig.
 • Vores børn er mere hos min eksmand end hos mig. Det gør mig jaloux.
 • Min ekskones kæreste er en Don Juan, som vores børn ser op til. Det gør mig vred og deprimeret.
 • Min eksmand har et ukærligt forhold til vores børn. Jeg ved ikke hvordan jeg skal få det sagt. Han er altid sur.

Case: Krise i parforholdet

Annette er 46 år og gift med Morten. De har været gift i 19 år og har to børn sammen. Annette har i en periode været hos en psykoterapeut, fordi hun ofte føler sig nedtrykt og ensom. Børnene har ikke brug for hende i samme omfang som tidligere, og hun oplever en tomgang i forholdet til Morten. Da hun fortæller sin terapeut om en nyligt oplevet situation med sin mand, foreslår terapeuten hende at gennemføre en GTI Energywave® adfærdsanalyse med det formål at skabe mere klarhed over hendes oplevelser.

En GTI Energywave® adfærdsanalyse tager altid afsæt i en konkret hændelse. Annette har således valgt at fokusere på episoden med sin mand, da hun besvarede spørgeskemaet. Eftersom Annettes terapeut og certificerede GTI-træner kender til dilemmaet, starter sessionen med, at Annette giver et kort resumé af situationen, fra start til slut. Det lægger op til en fælles forståelse i adfærdsanalysens senere gennemgang.

I Annettes tilfælde viser hendes GTI Energywave® adfærdsanalyse, at hun i kontakten med sin mand udtrykker ubalancer især to steder i kontakten med ham. Dels får hun hurtigt en uhæmmet adfærd, hvor hun “afgrænser sig”. Det vil sige, at hun ubevidst søger mod at skille sig ud og skabe distance. Hendes adfærdsanalyse indikerer desuden, at hun udtrykker en hæmmet adfærd, hvor hun giver efter når hun først kommunikerer med sin mand. Annette er bevidst om, at hun i for høj grad giver efter efter for sin mand, hvilket selv frustrerer hende. Men hun er ikke opmærksom på den adfærd, hvor hun uhæmmet søger at distancere sig fra ham. Målet for Annette er at blive endnu mere tydelig omkring hendes egne behov og samtidigt gøre det på en måde, som fører til en bedre dialog med manden.

I første omgang kan samtalen mellem Annette og hendes GTI træner dog tage et andet afsæt, nemlig Annettes såkaldte blinde plet, som er årsagen bag hendes uhæmmede og hæmmede adfærd. I Annette´s tilfælde viser denne blinde plet sig som en sårbarhed og begrænsning overfor at “åbne op”, hvilket forhindrer hende i at møde Morten og opnå den intimitet, hun længes efter.

Med adfærdsanalysen er det derfor nu blevet meget tydeligt, hvor Annette kan fokusere på sin egen udvikling og tage ansvar for sin del af kommunikationen. Samtidigt kan hun anvende adfærdsanalysens symboler og adfærdsbe-skrivelser til at visualisere den adfærd, som Annette ønsker at udtrykke for netop at opnå intimitet og mere balance sammen med hendes mand. 

I arbejdet mellem Annette og GTI Træneren inddrages de styrker som GTI Energywave® adfærdsanalysen viser at Annette har. Derudover kan GTI Træneren og Annette lægge en handlingsplan, der inkluderer øvelser der vil sætte Annette bedre i stand til at give udtryk for hendes egne tanker og følelser. 

Der er naturligvis ikke to GTI Energywave® sessions, der er ens, ligesom det heller ikke er muligt at folde et helt GTI Energywave® forløb ud her. Det vigtige er, at det ofte kun kræver 1 – 2 sessioner at opnå klarhed over, hvilke tanker, følelser og adfærd, der mere præcist holder dig tilbage for at opnå en endnu bedre kontakt til dig selv og dine omgivelser. Derved kan du og din GTI Træner langt hurtigere koncentrere jer om at arbejde fremadrettet med, hvordan du kan opnå en endnu mere balanceret adfærd, frem for at bruge mange sessioner på at arbejde bagudrettet med, hvorfor du tænker, føler eller handler som du gør.

Case: Peter´s ubalance med familien

Peter er familiefar og har en tendens til at være konfliktsøgende over for sin kone og sine børn i en bestemt situation. Han har flere gange forsøgt at ændre denne adfærd, men det er aldrig rigtigt lykkedes for ham. Peter er nervøs for, at situationen skal udvikle sig til en skilsmisse. 

Med udgangspunkt i hans GTI Energywave® adfærdsprofil bliver det tydeligt for ham, at han i kommunikationen med sin familie har en uhæmmet insisterende og konfliktsøgende adfærd. Dette kom ikke som en overraskelse for ham. 

Peter har dog også en mere ubevidst adfærd. Hans GTI Energywave® adfærdsprofil viser, at han forsøger at tilpasse sig familien og dens behov. Dette er egentligt naturligt for Peter i forhold til hans egne forventninger fordi han ønsker at familiens kommunikation skal handle om familiens behov og ikke hans eget behov. Peter er dog ikke opmærksom på, at der bag hans ønske om at fokusere på familiens behov ligger uindfriede personlige behov for ham selv. 

Ifølge Peter´s GTI Energywave® adfærdsprofil viser det sig dog, at Peter oplever, at familien forventer det modsatte. Nemlig at han skal være mere tydelig omkring, hvad han selv har lyst til. Dette er ifølge hans profil den største årsag til hans indre uro og er således hans “blinde plet” i den konkrete situation. 

Igennem Peter´s samtale med en GTI Energywave® træner bliver det tydeligt, at årsagen til hans uhæmmede, insisterende og konfliktsøgende adfærd skyldes hans blinde plet, hvor Peter´s oplevelse af familiens forventninger er modpol til hans egne umiddelbare behov. Den indre frustration over omgivelsernes forventninger og ikke mindst en oplevelse af ikke at kunne indfri disse forventninger gør, at hans irritation får frit løb, når andre familiemedlemmer er i stand til at give udtryk for egne behov og ønsker. 

Ved Peter´s tidligere forsøg (og det var mange) på at holde igen på sin insisterende og konfliktsøgende adfærd (symptom) oplevede Peter kun en øget fornemmelse af at være forkert, hvilket øgede hans indre vrede. 

Med udgangspunkt i GTI-adfærdsprofilen og en samtale med GTI Energywave® træneren bliver det hurtigt klart, at løsningen på Peter´s udfordring ikke skal handle om, hvordan han kan “hæmme” og reducere sine udbrud i kontaktforløbet. Faktisk kan man med “GTI-øjne” sige, at han tværtimod skal optræde mere uhæmmet ved i højere grad at mærke  egne behov og prioritere disse på et tidligere tidspunkt i sine samtaler med familien.

Ved at arbejde med sin GTI-adfærdsprofil kan Peter nu begynde at arbejde med den reelle årsag (hæmning af egne behov) frem for et symptom på årsagen (insisterende og konfliktsøgende adfærd). 

Peter og hans GTI-træner kan på basis af de nye indsigter begynde et træningsforløb, der sætter Peter i stand til at være i bedre kontakt med sine behov samt at være villig til at kommunikere egne tanker og følelser til sin familie, så der opstår en mulighed for en god afbalanceret samtale med familien.