Dilemmaer på arbejdspladsen

Et spændende og balanceret arbejde med gode kollegaer kan betyde, at vi kommer hjem med masser af energi. Men uløste konflikter, unødigt pres og stress kan desværre dræne i hverdagen.

Med GTI Energywave® adfærdsanalysen kan du få et øget indblik i, hvad du kan gøre anderledes for at styrke din egen balance og indre ro i en presset arbejdssituation.

Nedenfor kan du se nogle af de situationer vi har hjulpet kunder med i relation til arbejdspladsen. 

Eksempler på dilemmaer på arbejdspladsen hvor GTI Energywave® adfærdsanalysen har hjulpet:

Svære situationer med en leder

 • Mine leder presser mig hele tiden. Jeg har svært ved at sige nej, men jeg bliver mere og mere stresset.
 • Min leder siger bare det samme som vores topledelse. Han har ikke selv nogle holdninger. Det frustrerer mig helt vildt.
 • Jeg har en inkompetent leder. Og det gør mig mindre og mindre motiveret.
 • Min leder giver mig skyldfølelse. Det gør mig trist.
 • Min leder har svært ved at give feedback. Jeg ved ikke hvor jeg har hende.
 • Min leder praler om sine egne præstationer. Det gør at jeg ikke kan lide hende.
 • Min leder er alt for idealstyret. Det gør der ikke bliver plads til mine behov.
 • Vi har en del konflikter i vores team, men vores leder gør ingenting. Det frustrerer mig helt vildt.

Svære situationer med en kollega

 • Min kollega er dårlig til at samarbejde. Tingene skal altid foregå efter hendes hoved.
 • Mine medarbejdere har et langsomt arbejdstempo. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre.
 • Min kollega er smålig og deltager ikke i vores fælleskasse.
 • To af mine kollegaer bliver ved med at klage over vores ledelse, men de gør intet proaktivt selv.
 • Min kollega skiller sig meget ud fra vores team. Det irriterer mig.
 • Min lederkollega har mere indflydelse end mig i lederteamet. Det føles som om, at jeg ikke er dygtig nok.
 • Én af mine medarbejdere forsøger i det skjulte at underminere min lederrolle. Hvad skal jeg gøre?
 • Min kollega siger jeg er doven. Jeg er vred og skuffet over den udmelding.
 • Jeg er tiltrukket af min mandlige kollega. Hvordan skal jeg håndtere det, når han er gift og vi er kollegaer.
 • Jeg bliver ikke hørt af mine kollegaer. Og det gør mig trist.
 • Jeg føler mig ensom som leder.

Case: Svært ved at sige fra arbejdet

Esben er en mellemleder med personale- og udviklingsansvar i en stor virksomhed. Han oplever symptomer på stress, men har svært ved at få det sagt i ledergruppen. Da det bliver værre og familien begynder at presse på, kontakter Esben en GTI Energywave® certificeret træner for en samtale, og han udfylder GTI Energywave® adfærdsanalysen med udgangspunkt i følgende situation:

Et punkt på et ledermøde er implementeringen af et nyt lagerstyringsprogram og kursus til de involverede medarbejdere. Esben har forberedt et oplæg, men taber tråden flere gange undervejs og er fysisk meget utilpas. En kollega spørger, om der er noget galt, hvortil Esben svarer, at han bare er lidt sløj, men selvfølgelig vil sørge for, at den aftalte plan føres ud i livet. Inden de går videre til næste punkt, har Esben påtaget sig en række ekstra opgaver. Han går slukøret fra mødet.

Resultatet af GTI Energywave® adfærdsanalysen præsenteres for Esben i den efterfølgende session.

En GTI Energywave® adfærdsanalyse tager altid afsæt i en konkret hændelse eller situation. Esben har således valgt at fokusere på et møde i den ledergruppe, som han er en del af på sin arbejdsplads. Eftersom Esbens GTI-træner ikke kender til dilemmaet, starter deres session med, at Esben fortæller om sin oplevelse, fra start til slut. På denne måde står adfærdsanalysen ikke alene i dialogen mellem Esben og GTI-træneren.

Resultatet af adfærdsanalysen viser, at Esben især har ressourcer når det handler om at vurdere, hvilke løsningsmuligheder der er gavnlige for ledergruppen at implementere samt at tage ansvar for udførelsen af opgaverne.

Adfærdsanalysen viser dog også, at Esben i denne situation glemmer at holde fast i egne behov og i for høj grad accepterer de krav, han oplever at de andre har til ham.

Ved sammen at undersøge adfærdsanalysens resultater med udgangspunkt i Esbens konkrete dilemma bliver samtalen vedkommende og der åbnes op for nye indsigter. I samtalerne med coachen om situationen bliver det klart for Esben, at han tillægger sine kolleger holdninger og vurderinger (projektioner), der handler om, at han ikke er god nok. Hans manglende tro på sig selv i denne situation kommer til udtryk ved, at han præsterer ekstra, holder sig à jour på alle områder og er med i alle afgørelser.

Når Esben er nødt til at gøre noget for at være noget, tilsidesætter han kroppens klare signaler om overbelastning. Adfærdsanalysens resultater indikerer således, hvor i løbet af ledermødet gamle overbevisninger eller fantasier om andres forventninger har spillet Esben et puds.

Som arbejdet med dilemmaet skrider frem, kommer flere komponenter fra GTI Energywave® adfærdsanalysen i spil. Analysen skaber klarhed over, hvilke ubevidste tanker der forstyrrer os, og i den sammenhæng indikerer analysen, at årsagen til Esbens hæmmede og uhæmmede adfærd er hans “blinde plet”, hvor han trækker sig fra konflikter. Det giver os et praj om, at et gammelt mønster aktiveres hos Esben, når det miljø, han befinder sig i, nemlig ledergruppen, udviser en tilbøjelighed til at reagere tilknappet eller afvisende i følsomme situationer. Esben reagerer til mødet ved at bide tænderne sammen og påtage sig endnu flere opgaver –  i stedet for at informere om og stå ved sin sårbare situation.

I den pågældende situation var det vigtigt for Esben at opretholde et selvbillede som dén, der klarer alt,  på bekostning af sin trivsel og dermed teamets performance. I dialogen med coachen bliver det tydeligt for Esben, at der er tale om et gammelt mønster, som også kan komme til udtryk i andre situationer. Esben  følger dette mønster ubevidst på ledermødet, og også her kan læsningen af GTI Energywave® resultatet hjælpe GTI-træneren og Esben til  at rette opmærksomheden i en retning, – nemlig mod de former for kontaktforstyrrelse, som forhindrer Esben i hensigtsmæssig, selvregulerende og balanceret adfærd.
Med udgangspunkt i hans oplevelse efter mødet opnår Esben indsigt i, hvordan han gentager et gammelt mønster ved ukritisk at godtage og bidrage til en kultur i ledergruppen, der ikke fungerer for ham.

Gennem samtaler og en handlingsplan med træningsøvelser, bliver Esben mere opmærksom på sit ansvar, og han begynder at melde ud til ledergruppen, hvordan han har det, og hvad han kan stå inde for. Særligt det visuelle aspekt ved GTI Energywave® – den grafiske fremstilling af Esbens udfordringer – støtter op om hans proces, hvor fastgroede vaner skal ændres. Det sker over tid, hvor Esben flere gange vender tilbage til materialet og de opdagelser, han og hans GTI-træner uddrog af det.

Der er naturligvis ikke to GTI Energywave® sessions, der er ens.  Adfærdsanalysen hos GTI Energywave® har mange facetter og vi håber, at dette kort beskrevne eksempel giver en fornemmelse af analysens dybde og præcision.